Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2020. године

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2020. године (ефикасност и ДТП оцена 5) и табела Посечне оцене здравствене установе, по измењеном капитационом моделу на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2021. године. Можете их преузети са стране Капитација.

ОБАВЕШТЕЊЕ ОСИГУРАНИЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА

Због предузимања превентивних мера у циљу спречавања ширења коронавируса  (COVID-19), молимо Вас да се у циљу прикупљања потребних информација о могућностима остваривања права из здравственог осигурања обратите телефоном надлежној служби Републичког фонда или путем електронске поште.

Све неопходне информације о поступку остваривања права из здравственог осигурања можете добити телефонским путем, позивањем Контакт центра Републичког фонда на бр. телефона: 0700/333-443 (по цени локалног позива) и 011/7350-900 (за позиве са мобилног телефона и из иностранства).

Такође, потребне информације можете добити и путем електронске поште на мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Молимо Вас да уважите нашу молбу у циљу очувања здравља осигураника и запослених у Републичком фонду, као и избегавања стварања непотребних гужви у филијалама и испоставама Републичког фонда у околностима изазваним актуелном епидемиолошком ситуацијом.

Објављена је Табела учинка за 2. квартал 2020. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ

Објављена је  Табела учинка за 2. квартал 2020. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних накнада 57 здравствених установа у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину.
Табелу можете преузети на ДСГ порталу:  https://site.zus.rfzo.rs/dsg/.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Републички фонд за здравствено осигурање је био у обавези да у складу са чланом 44. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину, који је донео министар надлежан за пoслoве здравља, објави резултате ДСГ учинка за други квартал 2020. године.

Сходно наведеном, поступајући по инструкцији Министарства здравља - Другог пројекта развоја здравства Србије, Републички фонд за здравствено осигурање је 30. септембра 2020. године објавио резултате ДСГ учинка за други квартал 2020. године.

Из објављених резултата произлази да су здравствене установе у COVID систему, које су поднеле највећи терет у збрињавању и лечењу пацијената, оштећене јер нису биле у могућности да пружају здравствене услуге по основу којих би оствариле значајно већи учинак.

Републички фонд за здравствено осигурање ће здравственим установама са којима се уговара варијабилни део накнаде а које су у другом кварталу оствариле учинак мањи од уговореног номиналног износа варијабилног дела накнаде обезбедити разлику средстава, док ће за трећи и четврти квартал 2020. године обезбедити средства у висини номиналног износа варијабилног дела накнаде односно у висини средстава за које су накнаде умањене приликом утврђивања истих за 2020. годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПО СИСТЕМУ ДСГ

Републички фонд за здрaвствено осигурање обавештава здравствене установе на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите са којима је уговoрен варијаблни део накнаде односно које се финансирају по систему ДСГ у 2020. години, да резултати ДСГ учинка и показатеља квалитета, као и укупан износ средстава за учинак у другом кварталу нису објављени с обзиром да надзорницима осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ није омогућио спровођење контроле исправности шифрирања дијагноза и процедура, као и контроле показатеља квалитета за други квартал 2020. године.

Истичемо да је Републички фонд за здравствено осигурање извршио контролу исправности шифрирања дијагноза и процедура у 56 здравствених установа (од укупно 57).

Из наведеног разлога Републички фонд није био у могућности да објави резултате у утврђеном року и да изврши пренос средстава по том основу, с обзиром да без контроле  резултата свих здравствених установа које се финансирају по систему ДСГ у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину и Методологијом за утврђивање варијабилног дела накнаде по основу ДСГ учинка и показатеља квалитета, није могуће извршити обрачун ДСГ учинка и утврдити варијабилни део накнаде.

С тим у вези, обавештавамо здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ да ће шестомесечни обрачун, као и анексирање Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину бити могуће тек по објављивању резултата учинка за други квартал 2020. године.