Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 18:23)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 11:49)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 11:16)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.04.2024 08:02)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 14:48)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 11:17)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 13:11)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 09:16)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 16:59)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.04.2024 20:19)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 09:28)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 19:14)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.04.2024 15:40)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.04.2024 12:43)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 10:13)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 10:46)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.04.2024 12:45)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.04.2024 09:01)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 09:03)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.04.2024 13:01)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 14:17)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2024 10:43)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 12:26)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.02.2024 09:20)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2024 19:41)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2024 14:01)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 10:10)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 14:23)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 13:13)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 13:46)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 14:30)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 12:45)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.04.2024 10:48)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 10:27)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2024 13:25)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 10:44)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.04.2024 10:04)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 13:53)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 15:35)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 13:49)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.04.2024 08:59)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 15:17)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 13:39)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 14:18)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 12:26)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.04.2024 10:37)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције