Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 11:59)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 11:48)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.06.2023 09:00)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.05.2023 12:46)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 09:20)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 12:04)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 10:07)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 11:44)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.05.2023 09:22)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 12:04)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 12:02)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 07:13)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 11:22)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 11:42)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 07:19)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2023 13:47)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.06.2023 13:32)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 11:51)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 09:19)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 11:48)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.06.2023 11:12)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.06.2023 07:03)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.04.2023 10:37)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.05.2023 09:04)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.06.2023 22:20)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 10:18)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 10:28)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.06.2023 12:50)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 10:01)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.05.2023 07:39)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 10:53)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 08:38)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 11:28)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.06.2023 10:29)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 12:04)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 12:00)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 11:35)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 11:57)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 11:51)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 07:23)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 12:02)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 12:01)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 12:01)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 11:53)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције