Подношење захтева за замену здравствене књижице здравственом картицом

logorfzo banner

2. Подношење захтева на шалтерима ЈП “Пошта Србије“

Од 07.12.2016. године омогућено је подношење захтева за замену здравствених књижица здравственим картицама и на шалтерима ЈП "Пошта Србије". Захтеве и уплатнице попуњавају шалтерски службеници, а са собом је потребно понети лични документ, "папирну" здравствену књижицу или податак о ЛБО.

Захтев се подноси лично или уз Пуномоћје, које можете преузети овде.

Подношењем захтева у пошти поступак је окончан и нема потребе да примерак потврде о поднетом захтеву достављате филијали односно испостави Републичког фонда за здравствено осигурање.

end faq