Важно обавештење

Обавештавамо стручну и општу јавност да се лекови из групе нискомолекуларних хепарина-Fraxiparin, Fragmin и Clexane налазе на Листи Б лекова и да представљају терапијске алтернативе (користе се за исте индикације и на исти начин), као и да се на терет средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују за лечење осигураних лица у болницама и домовима здравља.
Увоз ових лекова се одвија континуирано, током ове недеље је извршен увоз више стотина хиљада инјекционих шприцева, док у другој половини јануара месеца стиже и увоз додатних количина. Стога, указујемо да велепродаје тренутно располажу са овим лековима и врше интензивну испоруку ка здравственим установама, а пре свега ка апотекама у којима је почетком ове недеље дошло до краткотрајног дисконтинуитета у снадбевању лековима из ове групе.

Како би се предупредиле ове ситуације у наредном периоду, апотеке ће имати обавезу да на дневном нивоу достављају Републичком фонду податке и о залихама лекова које саме набављају, а који представљају лекове од посебног значаја у лечењу оболелих од COVID-a.

Такође, када се ради о расположивости лека levofloksacin филм таблете, чија је потрошња такође, као и потрошња нискомолекуларних хепарина, значајно повећана услед лечења оболелих од COVID-a, обавештавамо стручну јавност и осигурана лица, да постоји више лекова од различитих произвођача који се налазе на Листи лекова и који се обезбеђују осигураним лицима на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Због вишеструко повећане потрошње ових лекова, у истом тренутку нису расположиви лекови од свих произвођача, али је у сваком тренутку обезбеђена доступност неког од ових лекова у апотекама. Тренутно је код добављача расположив лек заштићеног назива Forteca (levofloksacin) филм таблете, док ће у току овог месеца стићи и додатне количине лека levofloksacin од других произвођача.

Обавештење

Објављени јавни позиви за закључивање уговора за 2021. годину са даваоцима здравствених услуга ван Плана мреже-приватне апотеке, услуге БМПО, ХБО, операцију катаракте и медицинско-техничка помагала. Јавни позиви и пратећи документи могу се наћи на падајућој листи у банеру „Даваоци здравствених услуга“.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УПЛАТА ПО ОСНОВУ ТЕСТИРАЊА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ГРАЂАНА

-RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ-

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, КАО И ЗА СВЕ ДРУГЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 6.000,00 динара - ЦЕНА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 17. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 501 - ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2) 501 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 501 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате.

Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

-АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ-

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, КАО И ЗА СВЕ ДРУГЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 1.800,00 ДИНАРА - ЦЕНА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 17. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 502 - ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2) 502 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 502 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате.

Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

- БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ-

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, КАО И ЗА СВЕ ДРУГЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 1.200,00 динара- ЦЕНА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 19. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 503 - ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

     2) 503 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉЕНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 503 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате.

Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

-КВАНТИТАТИВНО ОДЕЂИВАЊЕ IgG АНТИТЕЛА НА ВИРУС SARS-COV2-

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, КАО И ЗА СВЕ ДРУГЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: КВАНТИТАТИВНО ОДЕЂИВАЊЕ IgG АНТИТЕЛА НА ВИРУС SARS-COV2

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 1.800,00 динара- ЦЕНА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 20. МАЈА 2021. ГОДИНЕ

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 504 - ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

     2) 504 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉЕНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 504 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за КВАНТИТАТИВНО ОДЕЂИВАЊЕ IgG АНТИТЕЛА НА ВИРУС SARS-COV2

могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате.

Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

ИНСТРУКЦИЈА ЗА ПЛАЋАЊЕ НА ДЕВИЗНИ РАЧУН

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-EUR

FIELD 32A:                    VALUE DATE-EUR-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   DEUTDEFFXXX

(INTERMEDIARY)         DEUTSCHE BANK AG., F/M

                                     TAUNUSANLAGE 12

                                      GERMANY

FIELD 57A:

(ACC.WITH BANK)       NBSRRSBGXXX

                                     NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

                                     OF SERBIA-NBS)

                                     BEOGRAD,NEMANJINA 17

                                     SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)         REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

                                           JOVANA MARINOVIĆA BR.2

                                  BEOGRAD

                                   SERBIA

FIELD 70:                   DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-USD

FIELD 32A:                 VALUE DATE-USD-AMOUNT

FIELD 50K:                 ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                 CITIUS33XXX

(INTERMEDIARY)     CITIBANK N.A., NEW YORK

                                   111 WALL STREET

                                   UNITED STATES

FIELD 57A:                 10942093

(ACC.WITH BANK)     NBSRRSBGXXX

                                   NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

                                   OF SERBIA-NBS)

                                   BEOGRAD,NEMANJINA 17

                                   SERBIA

FIELD 59:                   /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)       REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

                                         JOVANA MARINOVIĆA BR.2

                                   BEOGRAD

                                   SERBIA

FIELD 70:                  DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-CHF

FIELD 32A:                   VALUE DATE-CHF-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   ZKBKCHZZ80A

(INTERMEDIARY)          ZUERCHER KANTONALBANK, ZURICH

9 BAHNHOFSTRASSE

SWITZERLAND

FIELD 57A:                   /CH5000700070000025224

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-DKK

FIELD 32A:                   VALUE DATE-DKK-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   NDEADKKKXXX

(INTERMEDIARY)          NORDEA DANMARK,FILIAL AF NORDEA BAN_

K AB (PUBL), SVERIGE,COPENHAGEN

STRANDGADE 3

DENMARK

FIELD 57A:                   /DK9620005000405020

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)            REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-GBP

FIELD 32A:                   VALUE DATE-GBP-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A:                   DEUTGB2LXXX

(THIRD REIMBURS.     DEUTSCHE BANK AG, LONDON

INSTITUTION)              6 BISHOPSGATE

UNITED KINGDOM

FIELD 56A:                   DEUTDEFFXXX

(INTERMEDIARY)          DEUTSCHE BANK AG, F/M

TAUNUSANLAGE 12

GERMANY

FIELD 57A:                   /100935930800

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-AUD

FIELD 32A:                   VALUE DATE-AUD-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   RSBKAU2SXXX

(INTERMEDIARY)         RESERVE BANK OF AUSTRALIA, SYDNEY

65 MARTIN PLACE

AUSTRALIA

FIELD 57A:                   /092002 81779-4

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-NOK

FIELD 32A:                   VALUE DATE-NOK-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   NDEANOKKXXX

(INTERMEDIARY)          NORDEA BANK ABP, FILIAL I, NORGE, O_

SLO

ESSENDROPS GATE 7 P.O:BOX 1166 SENT_

RUM

NORWAY

FIELD 57A:                   60010202348

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-JPY

FIELD 32A:                   VALUE DATE-JPY-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A:                   DEUTJPJTXXX

(THIRD REIMBURS.     DEUTSCHE BANK AG TOKYO

INSTITUTION)              2-11-1, NAGATACHO, CHIYODA-KU

JAPAN

FIELD 56A:                   DEUTDEFFXXX

(INTERMEDIARY)          DEUTSCHE BANK AG, F/M

TAUNUSANLAGE 12

GERMANY

FIELD 57A:                   /100935930800

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-CAD

FIELD 32A:                   VALUE DATE-CAD-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   BOFMCAT2XXX

(INTERMEDIARY)          BANK OF MONTREAL, TORONTO

234 SIMCOE STREET

CANADA

FIELD 57A:                   /3144-1024-528

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-SEK

FIELD 32A:                   VALUE DATE-SEK-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   NDEASESSXXX

(INTERMEDIARY)          NORDEA BANK ABP, FILIAL I, SWERIGE,_

STOCKHOLM

SMAALANDSGATAN 17

SWEDEN

FIELD 57A:                   39527710448

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-RUB

FIELD 32A:                   VALUE DATE-RUB-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A:                   COBARUMMXXX

(THIRD REIMBURS.     COMMERZBANK (EURASIJA) SAO

INSTITUTION)              14/2 KADASHEVSKAYA NABREZHNAYA

RUSSIAN FEDERATION

FIELD 56A:                   COBADEFFXXX

(INTERMEDIARY)         COMMERZBANK AG, F/M

KAISERSTRASSE 16

GERMANY

FIELD 57A:                   /400876804600RUB

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-HUF

FIELD 32A:                   VALUE DATE-HUF-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A:                   DEUTHU2BXXX

(THIRD REIMBURS.     DEUTSCHE BANK AG HUNGARY BRANCH

INSTITUTION)              HOLD UTCA 27

HUNGARY

FIELD 56A:                   DEUTDEFFXXX

(INTERMEDIARY)          DEUTSCHE BANK AG F/M

TAUNUSANLAGE 12

GERMANY

FIELD 57A:                   100 9359308 0064

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

Обавештење

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, медицинско-техничким помагалима, пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) и хипербаричне оксигенације, обавештавамо апотеке, испоручиоце медицинско-техничких помагала, даваоце  здравствених услуга БМПО и даваоце здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2021. године да издају лекове, испоручују медицинско-техничка помагала, пружају услуге БМПО и услуге хипербаричне оксигенације на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором који је важио за 2020. годину, до закључења уговора за 2021. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2020. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2020. године;
3) да намеравају  да закључе уговор са Републичким фондом за 2021. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО и даваоцем здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који не закључе уговор за 2021. годину, може се закључити анекс уговора о продужењу важења уговора за 2020. годину до завршетка лечења осигураних лица које је започело у 2020. години.

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2020. године

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2020. године (ефикасност и ДТП оцена 5) и табела Посечне оцене здравствене установе, по измењеном капитационом моделу на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2021. године. Можете их преузети са стране Капитација.