Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 14:18)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 13:21)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 11:39)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2019 08:01)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2019 09:18)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 09:54)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 11:03)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 09:00)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 16:24)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 07:55)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 10:28)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 13:41)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 15:28)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 13:05)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 11:56)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 12:01)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.11.2019 12:54)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.10.2019 14:03)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 12:23)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.11.2019 14:32)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 13:48)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 11:06)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.11.2019 23:26)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.11.2019 09:21)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 13:47)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 12:43)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.11.2019 10:01)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.11.2019 13:51)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 16:27)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.11.2019 13:14)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.11.2019 08:47)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.11.2019 09:54)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 13:53)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 14:08)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 14:56)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 11:21)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 15:25)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 08:05)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.11.2019 14:33)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 13:34)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 13:50)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 14:25)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.11.2019 12:56)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2019 17:03)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције