Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 10:49)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 08:26)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 10:05)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 13:32)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 13:35)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 11:57)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 18:28)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.12.2021 15:16)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 08:30)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 17:17)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 13:14)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 12:19)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.12.2021 17:10)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.12.2021 17:40)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.12.2021 11:18)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 10:59)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.12.2021 12:49)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 13:13)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2021 12:27)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 09:40)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.12.2021 08:24)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.12.2021 12:47)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 09:14)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 18:33)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 13:11)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 12:53)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 16:21)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.12.2021 15:32)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 10:42)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 10:42)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 13:29)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.11.2021 14:14)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2021 09:07)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 12:29)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 14:18)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 13:32)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 14:28)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 08:46)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.12.2021 10:31)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 14:10)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 14:33)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.12.2021 21:02)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције