Провера статуса производње здравствене картице

Овде можете проверити да ли је Ваша здравствена картица произведена
Упишите Ваш ЛБО