Листе чекања - дневни пресек

 

03. август

04. август

05. август

06. август

07. август

Тренд

Укупан број лица на листама чекања

52.981. 52.908. 52.877. 52.750. 52.314.

У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је смањен за 436 лицe.

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!
(ажурирано 07.08.2020. године)

Здравствена установа Директор

Број лица чији је датум пријема у прошлости

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУШКЕ БОЛЕСТИ БАЊИЦА

проф.др Зоран Башчаревић

208

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Проф.др Драгош Стојановић

114

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР БЕЖАНИЈСКА КОСА

асс. др сц. мед. Марија Здравковић

16

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА

проф.др Петар Сворцан

12

ВОЈНО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Начелник Војномедицинске академије пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

5

 

Кумулативно у месецу августу на дан

07. август

Број услуга пружених лицима на листи чекања

440

Број услуга пружених лицима мимо листе чекања

681

Укупно обрисаних са листа чекања

727

Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију

0

 

Редни број

Назив интервенције

Број лица на листи чекања 03. август

Број лица на листи чекања 04. август

Број лица на листи чекања 05. август

Број лица на листи чекања 06. август

Број лица на листи чекања 07. август

1

ЦТ преглед абдомена и мале карлице

581 571 571 568 568
2

ЦТ преглед главе

556 546 540 538 543
3

ЦТ преглед главе и врата

33 32 32 32 32
4

ЦТ преглед грудног коша

793 783 769 755 753
5

ЦТ преглед кичменог стуба

72 72 72 69 71
6

Хируршка реваскуларизација миокарда

574 580 577 576 578
7

Катетеризација срца

210 211 211 211 212
8

Коронарографија срца

2.530 2.534 2.540 2.544 2.543
9

МР преглед абдомена

598 600 606 603 601
10

МР преглед дојки

132 131 125 125 126
11

МР преглед главе

3.351 3.310 3.288 3.270 3.273
12

МР преглед кичменог стуба

2.996 2.957 2.955 2.944 2.941
13

МР преглед мале карлице

566 555 547 544 544
14

МР преглед мускулоскелетног система

436 429 429 430 429
15

Нехируршка реваскуларизација миокарда

599 594 593 591 592
16

Операција катаракте

2 2 2 2 2
17

Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива

12.460 12.510 12.512 12.435 11.988
18

Реконструкција лигамената колена

1 1 1 1 1
19

Уградња ендопротеза колена

15.198 15.199 15.199 15.201 15.201
20

Уградња ендопротеза кука

9.240 9.246 9.264 9.268 9.271
21

Уградња ендоваскуларних протеза

4 4 4 3 4
22

Уградња интраокуларног сочива

4 4 4 4 4
23

Уградња кардиовертер дефибрилатора (ИЦД)

474 472 469 469 467
24

Уградња трајног вештачког водича срца (ТВЕС)

393 383 384 380 378
25

Уградња васкуларних гафтова од вештачког материјала

438 441 441 444 447
26

Уградња вештачких валвула

740 741 742 743 745