Листе чекања - дневни пресек

 

22. септембар

23. септембар

24. септембар

27. септембар

28. септембар

Тренд

Укупан број лица на листама чекања

53.477. 53.214. 52.834. 52.946. 52.875.

У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је смањен за 71 лицe.

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!
(ажурирано 28.09.2021. године)

Здравствена установа Директор

Број лица чији је датум пријема у прошлости

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

др Зоран Ђурић

24

ОПШТА БОЛНИЦА КРАЉЕВО

др Зоран Мрвић

3

ВОЈНО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Начелник Војномедицинске академије пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

2

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА

др Слободан Пушкар

1

ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ

др Слободан Поповић

1

ОПШТА БОЛНИЦА ПРОКУПЉЕ

др Снежана Арсић

1

 

Кумулативно у месецу септембру на дан

28. септембар

Број услуга пружених лицима на листи чекања

4.360

Број услуга пружених лицима мимо листе чекања

6.290

Укупно обрисаних са листа чекања

2.431

Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију

0

 

Редни број

Назив интервенције

Број лица на листи чекања 22. септембар

Број лица на листи чекања 23. септембар

Број лица на листи чекања 24. септембар

Број лица на листи чекања 27. септембар

Број лица на листи чекања 28. септембар

1

ЦТ преглед абдомена и мале карлице

353 345 339 347 322
2

ЦТ преглед главе

136 134 127 133 142
3

ЦТ преглед главе и врата

19 19 19 20 11
4

ЦТ преглед грудног коша

454 432 429 425 409
5

ЦТ преглед кичменог стуба

21 20 18 18 19
6

Хируршка реваскуларизација миокарда

666 656 654 662 650
7

Катетеризација срца

479 475 474 467 468
8

Коронарографија срца

2.617 2.603 2.556 2.563 2.576
9

МР преглед абдомена

641 630 626 639 642
10

МР преглед дојки

163 161 166 162 168
11

МР преглед главе

2.601 2.604 2.638 2.624 2.614
12

МР преглед кичменог стуба

2.251 2.245 2.269 2.264 2.250
13

МР преглед мале карлице

684 677 675 679 683
14

МР преглед мускулоскелетног система

327 330 334 335 321
15

Нехируршка реваскуларизација миокарда

628 629 607 602 605
16

Операција катаракте

56 56 56 56 59
17

Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива

9.561 9.530 9.418 9.498 9.497
18

Реконструкција лигамената колена

3 3 3 3 3
19

Уградња ендопротеза колена

17.326 17.236 17.138 17.150 17.141
20

Уградња ендопротеза кука

11.829 11.782 11.725 11.734 11.773
21

Уградња ендоваскуларних протеза

4 4 4 4 4
22

Уградња интраокуларног сочива

1 1 1 1 1
23

Уградња кардиовертер дефибрилатора (ИЦД)

539 539 530 529 502
24

Уградња трајног вештачког водича срца (ТВЕС)

415 414 414 411 398
25

Уградња васкуларних гафтова од вештачког материјала

653 650 615 617 614
26

Уградња вештачких валвула

1.050 1.039 999 1.003 1.003