Објављен тендер за централизоване јавне набавке за 2014. годину
Објављене су капитационе табеле за 4. квартал 2014. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за aприл, мај и јун 2015. године.
Дан отворених врата
Обавештење о пружању одговора осигураним лицима у просторијама Републичког фонда
Путно осигурање - Попуст 5% на 3. полису
Објављен јавни позив за закључивање уговора са приватним апотекама и испоручиоцима медицинско-техничких помагала за 2015. годину
Сајтови свих здравствених установа Детаљније

© 2013 Pепублички фонд за здравствено осигурање Србије