Промена адресе испостава Вождовац и Звездара у Београду

20.05.2015

Организационе јединице Филијале Републичког фонда за здравствено осигурање за град Београд – испоставе Вождовац и Звездара, од понедељка 25. м...

Опширније

Оглас ради отуђења моторних возила

15.05.2015

На основу члана 2. решења вршиоца дужности директора Републичког фонда за здравствено осигурање 01 број: 110-64/15 од  11.05.2015.године, Комисиј...

Опширније

Замeна здравствених књижица картицама здравственог осигурања

11.05.2015

Законом о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању који је објављен 11.09.2014. године у Сл. гл. РС бр.99/2014 рок за замену здравствене књ...

Опширније