Информација о промени адреса лекарских комисија и испостава

31.07.2015

Првостепене лекарске комисије Републичког фонда за здравствено осигурање Филијале Београд за Раковицу, Чукарицу, Барајево, Стари град,  МУП, ЖТП...

Опширније

Информација у вези са набавком лекова за лечење депресије

24.07.2015

На основу података добијених из апотека, а који се односе на проблеме у набавци лекова са Листе лекова, уочено је да постоји несташица лека sertralin ...

Опширније

Информација о блокади подрачуна здравствених установа

17.07.2015

Датум последње измене петак, 24.07.2015.   У току 2015. године подрачуни појединих здравствених установа из Плана мреже здравствених установа с...

Опширније