Prev Next

Нове кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2015. године

27.10.2015

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2015. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар  2015. године. Можете их преузети са стране Капитација у делу Табеле.

Опширније

Бесплатне персонализоване здравствене картице за новорођенчад

15.10.2015

Гувернер Народне банке Србије, др Јоргованка Табаковић и в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, др Верица Лазић закључиле су дана 12.06.2015 године, Уговор о донацији којим је утврђено да ће Народна банка Србије донирати израђене и персонализоване здравствене картице...

Опширније

Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године

15.10.2015

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција. Осигураним...

Опширније

Промена пола из медицинских разлога на терет средстава обавезног здравственог осигурања

08.10.2015

Здравствена услуга „промена пола из медицинских разлога“ утврђена је као право које се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања чланом 45. тачка 4. ал. 4 Закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр.- 57/2011). Процес лечења...

Опширније

Мања издвајања осигураних лица за лекове на рецепт

06.10.2015

За првих седам месеци ове године осигурана лица су за лекове на рецепт који се издају у апотекама издвојили  око 360 милиона динара мање од својих средстава у односу на исти период у 2014 години. Обим права на ове лекове није...

Опширније

Извештај о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године

30.09.2015

У складу са Законом о здравственом осигурању осигурана лица остварују право на рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију као континуирани продужетак лечења и рехабилитације када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити у амбулантно-поликлиничким условима или у...

Опширније

Повереник за информације од јавног значаја похвалио рад РФЗО

29.09.2015

Републички фонд за здравствено осигурање са посебном пажњом поступа по препорукама независних регулаторних тела и коригује своје процедуре у поступцима остваривања права осигураних лица. По препоруци Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Републички фонд је...

Опширније

Извештај о привременој спречености за рад на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период 01.01.2015. – 30.06.2015. године

22.09.2015

У складу са Законом о здравственом осигурању накнаду зараде осигураним лицима привремено спреченим за рад за првих 30 дана спречености обезбеђује послодавац из својих средстава, а од 31. дана накнаду зараде обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање, односно матична филијала...

Опширније

Упућивањe осигураних лица на лечење у иностране здравствене установе

14.09.2015

У складу са Законом о здравственом осигурању и Правилником о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство, Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду 01.01-31.08.2015. године одобрио лечење у иностранству за укупно 295 осигураних лица и...

Опширније

Капитационе табеле за 2. квартал 2015. године

28.08.2015

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2015. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2015. године.

Опширније

Извештај о извршеним контролама

26.08.2015

Уговорним односом између Републичког фонда и давалаца здравствених услуга наглашена је обавеза наменског трошења пренетих средства по елементима из уговора. Републички фонд у складу са одредбама Закона о здравственом осигурању организује и спроводи контролу извршавања закључених уговора са даваоцима здравствених...

Опширније

Извештај о раду заштитника права осигураних лица

26.08.2015

Заштита права осигураних лица уређена је Правилником о начину и поступку зaштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“ број 68/13). У складу са наведеним Правилником, послове заштите права осигураних лица у самој здравственој установи обавља запослени...

Опширније

ИЗМИРИВАЊЕ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

18.08.2015

У вези информација које су објављене у појединим писаним и електронским медијима о неизмиреним обавезама Републичког фонда за здравствено осигурање и здравствених установа, у висини од 9,6 милијарди динара, обавештавамо осигуранике и јавност да Републички фонд нема доспелих а неизмирених...

Опширније