Објављен тендер за централизоване јавне набавке за 2014. годину
Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2014. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за aприл, мај и јун 2015. године.
Дан отворених врата
Обавештење о пружању одговора осигураним лицима у просторијама Републичког фонда
Путно осигурање - Попуст 5% на 3. полису
Објављен јавни позив за закључивање уговора са приватним апотекама и испоручиоцима медицинско-техничких помагала за 2015. годину
Сајтови свих здравствених установа Детаљније

© 2013 Pепублички фонд за здравствено осигурање Србије