Уступање читача електронских картица здравственим установама без накнаде

17.06.2015

За очитавање података на чипу картице обавезног здравственог осигурања у поступку остваривања права  неопходни су читачи електронских картица. Ч...

Опширније

ЈП ЕПС поднело захтев за замену књижица картицама здравственог осигурања

15.06.2015

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" поднело је Републичком фонду за здравствено осигурање захтев за замену здравствених књижица картицама здравст...

Опширније

Жалбе и похвале на рад службеника РФЗО

12.06.2015

Републички фонд за здравствено осигурање у циљу сталног унапређења рада шалтера РФЗО, остваривања већег степена задовољста осигураних лица, као и квал...

Опширније